×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

DOGI_MAGI$B!J%*%j%8%J%k!K(B$B!A(B
Little Wing$B!V>.$5$J1):,!W!JBX$(2N!K(B
$B!T(BARTRANDOM$B!U(B Live in GUPPY
2007$BG/(B6$B7n(B10$BF|!JF|!K(B

$B:n;l:n6J!'(BALL TO A MASH
$BJT6J

$B4c$K!!4c$K!!DK$$$s$@$h!!7/$N(B
$B%-%i%-%i!!51$/F7!!(BOH$B!*(B
$B8+$D$a$F!!$[$7$$$N$K!!8+$D$a$i$l$k$H(B
DOGI_MAGI $B$7$A$c$&$<(B
DOGI_MAGI $B$7$A$c$&$<(B
OH$B!*(B DOGI_MAGI

$BGXCf$G!!46$8$F$k!!7/$N(B
$B%f%i%f%i!!MI$l$F$kGHF0!!(BOH$B!*(B
$BM}@-$N%9%&%#%C%A$,!!Ln@-$r%;%l%/%H(B
DOGI_MAGI $B$7$A$c$&$<(B
DOGI_MAGI $B$7$A$c$&$<(B
OH$B!*(B DOGI_MAGI

$BCK$K$J$j$J!D(Bwooh$B!*(B

$B4c$K!!4c$K!!DK$$$s$@$h!!7/$N(B
$B%-%i%-%i!!51$/F7!!(BOH$B!*(B
$B8+$D$a$F!!$[$7$$$N$K!!8+$D$a$i$l$k$H(B
DOGI_MAGI $B$7$A$c$&$<(B
DOGI_MAGI $B$7$A$c$&$<(B
OH$B!*(B DOGI_MAGI

$BBgC@$K$J$j$J!D(Bwooh$B!*(B

DOGI_MAGI

$BBX$(2N!'(BALL TO A MASH
$B1iAU!'(BARTRANDOM


$B$"$N;R$,!!39$K=P$k$H!!%5!<%+%9CD$N$*$8$5$s$,(B
$B6uHt$VGO$K>h$C$F!!L4$r$?$/$5$s;}$C$F$/$k(B
$B$@$+$i$$$D$bBT$C$F$$$k$s$@(B
$BM%$7$$(B Little Wing

$B$=$s$J$"$N;R$b!!;~$K$O<8$i$l$F(B
$B$R$H$j$*It20$G5c$$$A$c$&$N$5(B
$B$G$bBg>fIW!!M%$7$$GO$,Ak$N30!!N^$b@1$KAaJQ$o$j(B
$BAGE($J(B Little Wing

$B!!(B

 

$B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(B

$B1GA|@bL@(B

2007/6/10($BF|(B)$B$K2#IM$NLnLS$K$"$k%i%$%V%O%&%9$NO7J^!I(BGUPPY$B!I$G$N(B
$B!T(BARTRANDOM$B!U$K$h$k=i(BLIVE$B$N5-O?1GA|$+$i8x3+$G$9!#!0!0(B

$B!X!T(BARTRANDOM$B!U=i%i%$%V5-G0FCJL!*!Y$C$F46$8$G%h%m%7%/!*(B

Bass Guitar, MC & Backing Vocal$B!'(BRIKKY
Drums$B!'(BYASSY
Guitar & Vocal$B!'(BKAKKY$B0J8e!"8f8+CN$jCV$-$N$[$I!"$h$m$7$/$*4j$$$$$?$7$^$9!#(Bm(__)m

$B!0#0!0(B